Skip to content

Bedrijfscultuur bepaalt het succes van de strategie

Strategische verandering en top-prestaties binnen een bedrijf worden mogelijk wanneer het team van medewerkers betrokken wordt bij het realiseren van de ambities en mee deelt in het succes

Wat wij doen

Delta Participaties is een Nederlandse betrokken investeringsmaatschappij gericht op duurzame groei met een lange termijn visie. Wij geloven dat duurzame groei en succes in hoge mate gerealiseerd wordt dankzij een winnende bedrijfscultuur die wordt gedreven door het hele team. Strategische verandering en topprestaties binnen een bedrijf worden mogelijk wanneer het team van medewerkers betrokken wordt bij het realiseren van de ambities en meedeelt in het succes. Wij geloven daarom dat werk, zowel bij Delta Participaties als bij een van onze portfoliobedrijven, een plek moet zijn waar iedereen zich onderdeel voelt van een groter geheel, uitgedaagd wordt om persoonlijk te groeien, bij te dragen aan en mee te delen in het succes. Strategische verandering ten dienste van de aandeelhouders en het team.

Onze principes reflecteren wie wij zijn en vormen de leidraad voor ons om te ondernemen

Transparant

Onze doelstellingen zijn helder. Ze sturen onze beslissingen. De voortgang is voor iedereen inzichtelijk

Lange termijn

We richten ons op het bouwen van robuuste ondernemingen, niet voor een volgend kwartaal maar voor de lange termijn

Integriteit

Integriteit is een onderdeel van wie wij zijn en komt terug in onze beslissingen en acties

Ambitieus

Wij willen elke dag beter worden door te leren van onze fouten en te groeien vanuit onze krachten

Team

We voelen ons verbonden met elkaar als team en versterken elkaar daar waar nodig, zowel binnen Delta als binnen onze bedrijven

Onze aanpak

Delta Participaties helpt ondernemers verandering teweegbrengen door als betrokken partner een sterk team met een winnende cultuur te bouwen. Dit doen we onder meer door het stimuleren van maximale betrokkenheid onder werknemers, samen met het team ambitieuze doelen te stellen, transparant te communiceren, focus op persoonlijke groei binnen de onderneming en door faire compensatie.

Samenwerking is de basis voor succes bij elke onderneming. Wij zijn consequent gericht op het vormen van sterke partnerships bij onze deelnemingen. Een productieve samenwerking tussen aandeelhouders en medewerkers vanuit een gedeelde visie geldt als basis voor duurzame verandering en groei.

Cijfers gebruiken wij om objectief te meten of we onderweg zijn naar ons gezamenlijk doel, zodat het team in controle is en op tijd bij kan sturen. Geen eenzijdige focus op kortetermijnwinst maar op lange termijn succes

Industry

Wij werken anders

 1. Strategie
  Wij helpen om de strategie en doelstellingen aan te scherpen en te vertalen naar een concreet actieplan
 2. Cultuur
  Wij verschaffen inzicht in de bedrijfscultuur, helpen de ambities zetten en de aanpak om verandering te realiseren
 3. Team
  Wij trekken het proces van uitbreiding en versterking van het team zodat jij als ondernemer een keuze krijgt over jouw opvolger
 4. Praktische inzichten
  Wij helpen inzicht verschaffen in de operationele en commerciële data om het team te ondersteunen
 5. Nieuwe markten
  Wij ondersteunen het management bij internationale groei, productverbreding en/of digitalisering
 6. Overnames
  Wij zetten onze expertise in bij het zoeken, acquireren, en integreren van overnames om de onderneming sneller te laten groeien
 7. Financiering
  Wij zetten een heldere financiële structuur op die ruimte geeft om te ondernemen

Bedrijven​

Onze investeringsfocus

 • Hoofdkantoor in Nederland
 • Operationele winst tussen de € 1 miljoen en € 5 miljoen
 • Situatie waar behoefte is aan een actieve en betrokken rol van Delta om verandering te helpen realiseren
 • Delta richt zich op een grote verscheidenheid aan sectoren met een voorkeur voor de maakindustrie, productie en distributiebedrijven

Typische situaties waarin Delta graag een partnership aangaat

 • Samenwerking met familiebedrijven om opvolging voor de lange-termijn te faciliteren
 • Management Buy-In situaties
 • Groei door add-on acquisities (“buy & build”)
 • “Carve-out” situaties
 • “Turn-around” situaties – ondernemingen terug laten keren naar structurele winstgevendheid

Portfolio

Activiteit 
Producent van disposables voor de tandartsmarkt.

Situatie 
Transitie van een familiebedrijf naar een nieuw management team.

Zie voor verdere informatie de company website

Activiteit 
Distributeur van intern transport en opslag systemen voor ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en high-tech klanten.

Situatie 
Versterken van het management team in parallel aan het ondersteunen van de groei van de onderneming.


Zie voor verdere informatie de company website

Activiteit 
Producent van afdekkingen en opslagoplossingen voor agrarische en biogasbedrijven ten behoeve van de vermindering van de uitstoot van CO2 en methaan.

Situatie 
Balansversterking en vanuit een solide basis focus aanbrengen in de strategische ambities om de groei te versnellen.

Zie voor verdere informatie de company website

Ons team​

Delta bestaat uit een ambitieus en ervaren team van professionals met een complementaire achtergrond. Wij hebben ruime ervaring met zowel investeren als met het aansturen van bedrijven en weten wat het is om niet alleen een strategie te bedenken maar ook om deze uit te voeren en daarin de rest van het team mee te krijgen. Wij weten wat er speelt binnen de teams en zijn intrinsiek gemotiveerd om de dingen elke dag beter te doen.

Floris van Oranje

Partner

Laurens Rosenmöller

Partner

Max Pijnappel

Partner

Jeroen van Rij

Partner

Joop Stolle

Associate

Vrienden van Delta

Een groep succesvolle ondernemers en managers

Delta wordt bijgestaan door een groep succesvolle ondernemers en managers met directe ervaring in het realiseren van groei en strategische verandering.

Deze vrienden van het huis betrekt Delta waar gewenst, en indien relevant, voor de teams binnen onze deelnemingen.

Lees meer

Neem contact met ons op​

Om duurzame verandering teweeg te brengen

Info@Deltaparticipaties.com

B. Amsterdam B3
Johan Huizingalaan 400
1066 JS Amsterdam